navigácia obsah

Profil


Spoločnosť sa od roku 1999 zaoberá výstavbou. Ponúkame komplexné služby od plánovania výstavby, inžiniersko-organizačnej činnosti, architektonického stvárnenia až po realizáciu vrátane kolaudácie a následnej správy budov. Až 90% našich realizacií bolo postavených vo vlastnej réžii resp. ako vlastná investičná výstavba s následným odpredajom budúcim užívateľom.

Už pri architektonickej tvorbe sa zameriavame na to, aby navrhované dielo svojimi technickými a ekologickými parametrami, samozrejme podľa finančných možností, vysoko prevyšovalo požiadavky súčasných noriem a hlavne spĺňalo požiadavky budúcich užívateľov.

Skutočnosť, že všetky činnosti potrebné k vyhotoveniu stavebného diela sú priebežne konzultované s veducím výstavby, umožňuje pružne a rýchlo reagovať na potreby klientov a meniace sa podmienky trhu.
Takáto koncepcia ponúka maximálny komfort zakazníkom, ktorí v spoločnosti KAREX majú jediného partnera zodpovedného za celý rozsah dohodnutých služieb.